je složka temp zapisovatelná?
cesta funkce get_temp_dir():/tmp/